Náš pivovar

Náš pivovar se nachází v srdci malebného Prokopského údolí, v objektu bývalé prvorepublikové tančírny s hospodou. Atmosféra této lokality je naprosto jedinečná a byla stěžejní i pro stvoření našeho projektu. Konečným výsledkem je unikátní minipivovar s rodinnou atmosférou, který odkazuje na zlatou éru českého národa. A co může být víc české, než pivo…

Najdete u nás kvalitní a tradiční české pokrmy, které jsou vařeny ze surovin od místních zemědělců a řezníků. Pivovar v podobném duchu čerpá suroviny od českých dodavatelů jako například slad z (Kounice) humnové sladovny. Nabízíme Vám poctivé a tradiční české ležáky spolu s pivními speciály, které u nás také budete moci ochutnat nebo si je odnést domů, ať už ve skleněných lahvích nebo v sudech.

Restaurace u Kosů


Historie Prokopského údolí

Pivovar se nachází v obci Klukovice, které se rozkládají na jižním úbočí Prokopského údolí.

Ve středověku představovalo Prokopské údolí pouze hluboký les daleko za malou Prahou. Občas zde pobýval v dřevěné pustevně nějaký mnich, ale prostí měšťané o toto místo nejevili žádný zájem. O několik století později se situace zásadně změnila. Po bitvě na Bílé hoře církev využila zdejší legendu o svatém Prokopovi pro pořádání poutí a chtěla tak znovu popularizovat katolictví v řadách tehdy protestantských Pražanů.

Další velkou změnou byla pro Prokopské údolí průmyslová revoluce. Většina zdejších vápencových skal posloužila k výstavbě domů např. na Královských Vinohradech. Pro rychlejší dopravu materiálu byla vybudována železnice, kvůli které bylo údolí překlenuto dvěma viadukty, kterým se dnes říká Pražský Semmering.

Prokopské údolí historické Semmering
Semmering

Během druhé světové války zde operovala odbojová skupina Věrný pes, v jejíchž řadách bojoval i farář kostela sv. Prokopa. Ten posloužil jako sklad zbraní a munice. Postupující intenzivní těžba vápence a odlámání skály v těsné blízkosti kostela narušilo jeho statiku natolik, že byl 26.5.1966 zbourán.

Vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti nacházel (a dosud nachází) utajovaný vojenský objekt, mohl být kostelík odstraněn i proto, že se jevil jako vhodný orientační bod možného leteckého útoku. Po tomto kostelíku nese název i toto údolí, kterému se od té doby neřekne jinak, než Prokopské údolí.

Prokopské údolí s kostelíkem

I přes obrovský rozmach průmyslu se v údolí (i kolem Klukovického hostince) začala rozvíjet turistika. Na výpravy sem putovaly hlavně skautské i sokolské oddíly a jako mladý skaut toto místo navštívil i Jaroslav Foglar.

V současnosti zažívá Prokopské a Dalejské údolí výraznou rekultivaci a devastující zásahy průmyslu již nejsou v krajině skoro znát. Toto malebné zákoutí Prahy není jen domovem mnoha druhů zvířat i rostlin, ale také jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst.


Historie budovy pivovaru

Pivovar se nachází v unikátní budově bývalého hostince U Kosů, jehož první část byla postavena podnikavým panem Kosem v roce 1909. V roce 1926 se dostavěl taneční sál, kde se konaly pravidelné prvorepublikové taneční večery se živými kapelami a divadelní představení.

Sláva klukovických tančíren skončila začátkem druhé světové války, kdy měla v Prokopském údolí vzniknout podzemní zbrojovka. Budova hostince byla pro účely ubytování dělníků zabrána německou armádou. S nástupem komunistického režimu již k obnově tradice hostince s tančírnou nedošlo. Budova dále posloužila např.jako obchod s potravinami nebo sklad švadlenky, přičemž rodina Kosů zde setrvale pobývala. Po revoluci sloužila tančírna jako truhlářská dílna.

Zahrada dnes

  Náš příběh

Idea pivovaru Prokopák vznikla v roce 2017 jako společný sen dvou kamarádů, kteří milují pivo. Postupnými kroky se ze snu stávala skutečnost a nyní se v srdci Prokopského údolí nachází jedinečný koncept minipivovaru, jehož hlavním cílem bylo zachovat tradici budovy, ve které sídlí. V tomto krásném objektu se totiž v roce 1909 nacházel hostinec s tančírnou. Proto se v našem pivovaru s hospodou dočkáte tradičního českého ležáku, ale i pivních speciálů, a pokrmů z lokálních surovin od menších dodavatelů, které jsou inspirované první republikou.